Innskuddsgaranti

Sparebanken Øst er medlem av Bankenes sikringsfond. Det betyr at du som kunde har en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank.

Sparebanken Øst er medlem av Bankens Sikringsfond og leverer tjenesten youngbank. For deg som youngbank kunde betyr det at garantien på maksimum 2 millioner kroner gjelder samlet youngbank og Sparebanken Øst.

Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.